Steun ons en help Nederland vooruit

Werk, ondernemen en experimenteren

Schiedam heeft alles in zich om een aantrekkelijk ondernemersklimaat (bereikbaarheid, sterke infrastructuur, beschikbare ruimten) te creëren. Dit biedt ruimte voor ondernemers en het MKB zich in Schiedam te vestigen. Meer werkgelegenheid en het aantrekken van bezoekers en toeristen stimuleren de Schiedamse economie. Schiedam moet een gemeente zijn die ruimte biedt om te experimenteren en oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken. Ook in de winkelgebieden zijn voldoende mogelijkheden voor experimenteren met een creatieve invulling van de winkelruimtes.

Standpunten:

-Betere begeleiding van startende ondernemers door te helpen bij hun zoektocht naar bijvoorbeeld winkel- of kantoorruimte of het aanvragen van vergunningen.

-Ondernemers die moeite hebben het hoofd boven water te houden, helpen we bij het bundelen van hun krachten, het delen van ruimtes en het opzetten van gezamenlijke acties en activiteiten. Hierbij kan de winkelstraatmanager of centrummanager een belangrijke rol spelen. Wat D66 betreft blijven hiervoor middelen beschikbaar.

-De gemeente moet met minder regels durven experimenteren. Bij zaken die vanuit landelijke regels (nog) niet zijn toegestaan, dient zoveel mogelijk te worden meegedaan aan pilots.

-Experimenteer met een slim distributiesysteem voor de binnenstad. Ontwikkelingen in de detailhandel, waaronder steeds meer online winkelen, dwingen na te denken over transport en distributie.

-De gemeente moet initiatieven die bijdragen aan een duurzame of circulaire economie aanmoedigen en waar nodig ondersteunen.

-De gemeente moet zich inzetten voor het aantrekken van meer bedrijven uit het MKB. Hiermee bevorder je de kansen voor iedereen – en vakmensen in het bijzonder – op werk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018