Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leven

D66 wil een veilige, prettige en schone leefomgeving. En dat er voor iedere Schiedammer en nieuwkomer een kwalitatief goede woning beschikbaar is. Met voldoende aantrekkelijke buitenruimten, parken en speel- en sportvoorzieningen. “In Schiedam kan je betaalbaar wonen in een fijne leefomgeving.” We willen meer ruimte voor gezinnen en studenten. De mogelijkheden van nieuwe energie bieden kansen om woningen te verduurzamen. Ook wil D66 dat er vaart wordt gezet achter de projecten van ‘Schiedam in Beweging’, waarbij woningen in het middensegment worden gerealiseerd.

Wonen

D66 wil dat er een gevarieerd woningaanbod is. Een evenwichtige verdeling tussen sociale woningbouw en vrije sector huur- en koopwoningen, zodat inwoners binnen Schiedam kunnen doorstromen en gezinnen en studenten hier komen en blijven wonen.

Standpunten:

-Investeren in huur- en koopwoningen in het middensegment. Daardoor kunnen mensen uit de sociale woningbouw doorstromen en komen deze huizen vrij voor starters op de woningmarkt.

-Uit de bewonersenquête Woudhoek/Spaland/Sveaparken (2016) blijkt dat veel oudere bewoners graag in hun wijk willen blijven wonen, maar daarvoor te weinig mogelijkheden hebben. Daarom pleit D66 bij herontwikkelingen binnen deze wijken voor aandacht voor seniorenwoningen.

-Woningen bouwen in particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd. Nieuwe woonvormen zoals ‘tiny houses’ zijn wat D66 betreft een verrijking voor onze stad. De gemeente moet actief meedenken met initiatiefnemers op dit gebied over plekken waar deze in onze stad geplaatst zouden kunnen worden.

-Het huidige, door onder andere D66 ingezette, beleid om grond in eerste instantie uit te geven in eigendom en niet in erfpacht, moet worden voortgezet en eventueel worden uitgebreid.

-D66 vindt dat bekeken moet worden of leegstaande bedrijfspanden geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door studenten of starters, zodat voor deze groepen meer woningen beschikbaar komen. Als goed voorbeeld zou de gemeente vaart kunnen zetten achter het huisvesten van de ambtelijke organisatie in de voormalige bibliotheek aan het Stadserf, waarna de toren van het Stadskantoor herontwikkeld kan worden tot studentenflat.

-De gemeente zet het huidige beleid ten aanzien van duurzaamheidsubsidies voort in de vorm van het stimuleren van bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het (her)gebruik van warmte, groene daken, zonnepanelen en duurzame bouw. Niet alleen met het oog op de te boeken milieuwinst, maar ook omdat hiermee de energielasten van huishoudens omlaag kunnen.

Aantrekkelijke buitenruimte

D66 vindt dat de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd moet worden. Aantrekkelijke, schone en gevarieerde buitenruimten zorgen ervoor dat de woonomgeving als prettig wordt ervaren. Er moeten voldoende groene plekken, parken, speelplaatsen en sportvoorzieningen zijn.

Standpunten:

-Meer zeggenschap van inwoners over hoe de buurt schoon en leefbaar te houden. Hiertoe dient het wijkoverleg een nieuwe invulling te krijgen.

-Aantrekkelijke verblijfsruimten door autoluwe zones in de binnenstad

-Meer ruimte voor seizoensgebonden activiteiten in de wijk.

-D66 is trots op het Beatrixpark als ‘groene hart’. Er wordt wat ons betreft niet gebouwd op Thurlede en de volkstuinen blijven behouden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018