Steun ons en help Nederland vooruit

Wat bereikten wij in 2010-2014?

De afgelopen vier jaar hebben wij vanuit onze oppositierol onder andere het volgende bereikt:


Kethel-Oost

Hier werden de bewoners door de gemeente gepasseerd bij het maken van plannen voor herinrichting van de wijk. Door een motie, ingediend door D66, werd de wethouder gedwongen opnieuw met de bewoners te gaan praten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een herinrichting waarin de wensen van de bewoners centraal stonden.

Vlaardingerdijk

Dankzij D66 is er een snelheidsbeperking van kracht geworden op de Vlaardingerdijk.

Koopzondagen

D66 Schiedam is er altijd voorstander van geweest dat de burgers en winkeliers zelf moeten kunnen kiezen wanneer en of er gewinkeld kan worden. Ook in Schiedam hebben wij eraan bijgedragen dat er op iedere zondag gewinkeld kan worden.

Oosterstraat

Annerike van de Water heeft zich samen met de bewoners ingezet voor het opknappen van deze straat. Dit heeft uiteindelijke geleid tot een mooi resultaat waar de bewoners bijzonder blij mee zijn.

Behoud van tram 21

In 2012 hebben leden en raadsleden van D66 samen met bewoners van Schiedam-Noord gestreden tegen de geplande bezuinigingen op tram 21. Uiteindelijk heeft de aandacht die dit gekregen heeft, geleid tot het (voorlopig?) schrappen van de bezuinigingen op deze verbinding.

Verslagen wijkoverleggen

Op aandringen van D66 heeft de Gemeente Schiedam de verslagen van wijkoverleggen voor iedereen toegankelijk geplaatst op de website van de gemeente.

Openbaar subsidieregister

Dankzij vragen van D66 zijn de subsidies die de Gemeente Schiedam verstrekt, sinds 2012 voor iedereen openbaar te raadplegen op internet.

 Tweewekelijks ophalen huisvuil

Mede dankzij D66 heeft de Gemeente Schiedam haar plan om het huisvuil nog maar eens per twee weken op te halen moeten uitstellen tot er voldoende inzamelpunten waren voor papier, kunststof etc.

Declaraties oud-bestuurders

D66 heeft een voortrekkersrol gespeeld in de zaak van de onterechte declaraties van voormalige burgemeester en wethouders. Drie moties van D66 die oproepen tot terugbetaling van onterecht ingediende declaraties zijn eind 2012 door de gemeenteraad aangenomen.
Mede op aandringen van D66 zijn inmiddels alle declaraties van bestuurders voor iedereen te raadplegen op de internetsite van de gemeente.

J.J.W. Boezemanstraat

Bewoners van deze straat werden door de gemeente “vergeten” toen zij een herinrichtingsplan voor hun straat indienden. Door tussenkomst van D66 werden hun verzoeken alsnog ingewilligd.

Een opgeruimd Stationsplein

Dankzij schriftelijke vragen van o.a. D66 is het plein voor Station Schiedam Centrum ontdaan van “wild” geparkeerde fietsen.

Behoud van de winkelstraatmanager Nolenslaan

Dankzij een motie van D66 en PvdA heeft het college de opdracht gekregen van de raad de wegbezuinigde functie van Winkelstraatmanager in de Nolenslaan alsnog te handhaven.

Spandoeken “Wij gaan weer naar school”terug

Door een motie op initiatief van D66 zullen aan het begin van het schooljaar 2014-2015 de eerder verdwenen spandoeken die automobilisten wijzen op schoolkinderen in het verkeer, terugkeren.

Op deze weg gaan wij door, maar daar hebben we iedereen voor nodig. Alleen samen kunnen we Schiedam innovatief, leefbaar, gezond en bruisend houden en nog mooier maken.

Wij zijn Schiedam. En u ook!

Laatst gewijzigd op 25 februari 2014